Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2007     Cilt: 6     Sayı: 4     Sayfa: 227-232
Yazar(lar): Turgut Topal; Muharrem Uçar; Ercan Göçgeldi; Hakan Yaren; Bülent Kurt; Recai Oğur; Ahmet Korkmaz*
Kurum: GATA Fizyoloji AD, Ankara
GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji AD, Ankara
GATA Halk Sağlığı AD, Ankara
GATA Tıbbi NBC BD, Ankara
GATA Patoloji AD, Ankara
GATA Halk Sağlığı AD, Ankara
GATA Fizyoloji AD, Ankara

Ozet: Kimyasal Savaş Ajanlarının en önemlilerinden bir tanesi olan sülfür mustard (SM) yaşamsal akut ve kronik toksik etkiler gösterir. Etkilenen en önemli organlar arasında akciğerler, deri, göz ve böbrekler gelmektedir. Bu çalışmada nitrojen mustard (NM) ile oluşturulan böbrek hasarına artmış nitrik oksit (NO) ve peroksinitritlerin aracılık edip etmediği araştırılmıştır. Çalışmada indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibitörü (iNOS) olarak aminoguanidin (AG), peroksinitrit süpürücüsü olaran ebselen kullanılmıştır. NM uygulaması böbreklerdeki oksidan ve antioksidan parametrelerde önemli değişimle birlikte, doku hasarına neden olmuştur. Tedavi ajanları önemli oranda koruma sağlamış ve oksidan parametrelerde gerilemeye eşlik eden doku iyileşmeleri gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, NM’nin böbreklerde oluşturduğu hasarın önlenmesinde benzer özelliklere sahip ilaçların kullanılabileceğini göstermektedir.

Investigation of Acute Toxicity of a Chemical Warfare Agent in Kidneys

Summary: One of the most important chemical warfare agents, sulfur mustard (SM) causes crucial acute and chronic toxic effects. Lung, skin, eye and kidneys are the most affected organs. In this work, it was investigated if increased nitric oxide (NO) and peroxynitrite are involved in nitrogen mustard (NM) induced kidney damage. In this experimen, aminoguanidine (AG) as inducible nitric oxide synthase (iNOS) inhibitor and ebselen as peroxynitrite scavenger were used. NM administration resulted in important oxidant and antioxidant changes as well as tissue damage in kidneys. Therapeutic agents showed significant protection and reduced oxidant parameteres leading to tissue healing was observed. Results of this study suggest that drugs with similar properties can be used to protect kidney damage caused by NM.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager